Fazekas_Eszter

Fazekas Eszter
ügyvezető, kutatási koordinátor

A KwakLab Kutatóintézet ügyvezetőjeként és kutatási koordinátoraként dolgozom 2015-től. Feladataim a kutatás-fejlesztési projektekben részt vevő szakértők munkájának támogatása, kutatási feladatok koordinálása. Korábban egy környezetvédelmi tanácsadással foglalkozó cégnél dolgoztam, ahol kapcsolatba kerültem mind gazdasági, mind pedig szolgáltatói tevékenységet folytató vállalkozásokkal. Az elmúlt évek tapasztalatait kamatoztatva kívánok segítséget nyújtani elsősorban az ipari kutatások körébe tartozó, vállalati innovációs tevékenységet folytató vagy folytatni kívánó cégeknek.

Dr. Varga Imre Péter
egyetemi docens

tudományos fokozat, cím: PhD fokozat megszerzésének éve: 1997 fokozat tudományága: kémiai tudományok fokozatot kiadó intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

kajtar-laszlo

Dr. Kajtár László
épületgépész

A BME Gépészmérnöki karán 1979-ben diplomáztam, épületgépészeti szakirányon. A végzés óta az Épületgépészeti Tanszéken dolgozom (ma ÉPGET Tanszék). Klímatechnikai szakmérnöki oklevelem 1986-ban szereztem meg. Elért tudományos fokozataim: műszaki doktor (BME 1986), műszaki tudomány kandidátusa (MTA 1994), PhD (BME 1995). Szakmai irányításom alatt már három doktorandusz doktorált. Jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes vagyok, fő kutatási és oktatási területeim: komfortelmélet, klímatechnika, épületgépészeti rendszerek energetikai, szabályozástechnikai kérdései. Az OTKA és más országos pályázatok keretében elnyert kutatási munkák, ipari megbízások témavezetője voltam. Rendszeresen publikálok, eddig 187 publikáció, 10 könyv illetve fejezet jelent meg írásaimból, ebből 98 idegen nyelven. Aktívan részt veszek az épületgépészeti szakmai közéletben, […]

dr._Kerek_Imre

Dr. Kerek Imre
kutatásvezető, kolloidikus

Kémia-fizika szakos tanári diplomámat az ELTE Természettudományi Karán szereztem 1965-ben. Már hallgatóként a kolloidkémia területén használatos mérőműszerek fejlesztésén dolgoztam. Az általam kidolgozott ultracentrifugával végzett szolstabilitási kísérletek eredménye nemzetközi érdeklődést váltott ki. 1971-75-ig az MTA Kolloidkémiai Munkabizottságának állandó meghívottja, majd 1972-től az MTA Műanyagfizikai Munkabizottságának alapító tagja voltam. 1975-79 között a Szilikátipari Kutatóintézetben laborvezetőként új porvizsgálati módszereket és berendezéseket fejlesztettem ki. 1979-1983 között az MTA Szervetlen Kémiai Kutatólaboratóriumban a vörösiszap hasznosításának kolloidkémiai vonatkozásait kutató team vezetője voltam. 1983-1989 között a Magyar Szabványügyi Hivatalban külső munkatársként a portechnikai mérések szabványosítását végző szakértői munkacsoport vezetője voltam. 1989-ig a Környezetvédelmi Intézetben (KvI) a veszélyes […]

SONY DSC

Dr. Németh Gábor
egészségügyi kutatásvezető

1960-ban születtem Budapesten. A Madách Imre Gimnáziumban érettségiztem 1978-ban, majd felvételt nyertem a SOTE Általános Orvosi karára, amit 1984-ben végeztem el. 1984-89-ig a Törökbálinti Tüdőgyógyintézetben dolgoztam, majd szakvizsgáztam tüdőgyógyászatból. 1989 júniusától a Nyírő Gyula Kórházban dolgozom, jelenleg a krónikus belgyógyászat osztályon osztályvezető főorvosként. 1993-ban belgyógyászatból, 1996-ban kardiológiából szakvizsgáztam. Az osztályos munka mellett a kórház kardiológiai szakrendelésén is dolgozom, 1998 óta a Törökbálinti Kórház kardiológiai konzultánsa és járóbeteg-rendelésének szakorvosa is vagyok. Érdeklődési területeim a magasvérnyomás, és a dilatativ cardiomyopathia.

Dr._Szabó_Anita

Dr. Szabó Anita
a vízügyi laboratórium vezetője

Építőmérnökként (BME, 2000), illetve környezetmérnökként (Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm, 1997) végeztem, több mint 15 éve dolgozom a vízi környezetvédelem területén. PhD fokozatom 2007-ben szereztem a BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskolában „Foszforeltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel” című értekezésemmel. Fő szakterületem a települési vízgazdálkodás, ezen belül a víz- és szennyvíztisztítási technológiák, illetve a felszíni vizek védelme. Számos projektben közreműködtem szakértőként az alábbi témákban: ivóvíztisztítási, ipari víztisztítási és kémiai, biológiai, valamint természetközeli szennyvíztisztítási technológiák műszaki és gazdaságossági értékelése, a szennyvizek összegyűjtése és kezelése során keletkező kellemetlen szaghatás szabályozása, felszíni vizek vízgazdálkodási és vízminőségi vizsgálatai, környezeti hatásvizsgálatok, szennyezőanyag-kibocsátások […]

Nagy_László

Nagy László
programozó matematikus kutató

Okleveles mérnök-informatikusként végeztem, beágyazott mikroprocesszoros rendszerek szakirányon. Főbb tevékenységeim közül kiemelném a következőket: informatikai hálózatok tervezése és telepítése; tűzfalak, virtuális magánhálózatok tervezése, kiépítése; wireless hálózatok tervezése és telepítése; Java alapú rendszerkörnyezetek kialakítása; adatbázis-tervezés; Fővárosi Levéltár oai-pmh alapú metatárainak tervezése; Linux rendszerintegráció; NDA (Nemzeti Digitális Adattár) informatikai rendszerének kiépítése.

Szűcs_Renáta

Szűcs Renáta
gépészmérnök kutató

2008-ban a Miskolci Egyetemen kiváló minősítésű okleveles gépészmérnökként végeztem általános géptervező szakirányon, 2010-ben pedig szintén kiváló minősítéssel MSc anyagmérnökként. Részt vettem a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karának doktoranduszi képzésében, ahol az abszolutórium megszerzéséhez szükséges kreditpontokat megszereztem. Kutatási témám a különleges fogaskerék-hajtások, illetve a fogaskerék-hajtások dinamikai vizsgálata volt. 2014-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara gépészeti szakcsoportjának szakcsoporti elnökeként tevékenykedem. 2009-ben alapított, elsősorban gépészeti tervezéssel foglalkozó vállalkozásom révén több tervezési feladatban is részt vettem, a gépészeti tervezés területén tapasztalatot szereztem. Fő szakterületeim: egyedi gépek, berendezések, kemencék tervezése, számítások, szimulációk elvégzése.

Vass_Zsófia

Vass Zsófia
technikus, matematikus

1986 és 1990 között a szentendrei Ferences Gimnázium tanulója voltam. 1989-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen matematika III. kategóriában 9. helyezést értem el, ezáltal mentesültem az egyetemi felvételi vizsga alól. 1990-ben német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tettem. 1990-ben megkezdtem tanulmányaimat az ELTE TTK matematikus szakán. 1993-ban angol nyelvből középfokú szakmai nyelvvizsgát tettem. 1995-ben az ELTE Természettudományi Karán matematikus, 1996-ban pedig matematika szakos tanári diplomát szereztem. 1996-ban férjhez mentem. Két lányom van, akik 1997-ben, illetve 2000-ben születtek. Születésük után az édesanyai hivatás lett a legfontosabb számomra, emellett tovább foglalkoztam szűkebb szakterületemmel (döntésanalízis és kombinatorikus optimalizálás), és számítástechnikai ismereteimet is bővítettem.

Farkas_Zoltán

Farkas Zoltán Tibor
technikus, műszaki informatikai mérnök asszisztens

2002-ben érettségiztem a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskolában, 2004-ben elvégeztem a Szent György Biztonságvédelmi és Számítástechnikai Szakközépiskola műszaki informatikai mérnökasszisztens szakát, jelenleg a Dunaújvárosi Egyetem mérnökinformatikai szakán folytatom tanulmányaimat. Szakmai tapasztalataim: rendszergazdai feladatok ellátása, számítógép-hálózat üzemeltetése, menedzselése, bővítése, szerverek és munkaállomások teljes szintű karbantartása. Részt vettem a PAMATER passzív mágneses területfelügyeleti rendszer fejlesztésében, feladatom a számítógépes kiértékelést végző programcsomag fejlesztése volt. Alkalmazói adatbázis programok fejlesztésével közreműködtem a HADICOR öntanuló diagnosztikai eljárást, illetve mobil számítógépek szervizelését támogató hardverdiagnosztikai rendszer fejlesztésében.