2021, június 21.

IFKA által minősített szakértői szolgáltató lettünk

IFKA Szakértői Szolgáltatás A KwakLab Kutatóintézet eddigi kiemelkedő szakértői tevékenységének köszönhetően az alábbi kategóriákban minősített szakértői tanúsítványt szerzett: a) Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás e) Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés f) Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos ...Bővebben
Megjelenés itt: IFKA

Wificaster – Kísérleti mérések az elkészült prototípuson

Az elméleti megfontolások és mérésekkel megtámogatott gyakorlati tapasztalatok alapján kiválasztott szabványokat megvalósító prototípus megépítése után valós helyszíneken készültek méréssorozatok. A prototípus alkalmas a 2.4–2.4835 GHz közötti ISM (Instrumentation, Scientic and Medi-cal band) sávban 802.11 b/g/n és a 5,150 – 5,250 Ghz közötti UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) sávban működő 802.11.a(c) protokollok szerinti működésre. A 2.4 GHz-es és 5 GHz -es sávok különböző hullámterjedési tulajdonságai és áthatolóképessége miatt szükséges volt nagyszámú méréssorozat elvégzésére. Az 802.11.a(c) szabvány nagyobb csatorna sávszélességeket alkalmaz, emiatt és a hatékonyabb komplex modulációs eljárásoknak köszönhetően – amelyek amplitúdó és fázismodulációs elemeket is felhasználnak – magasabb átviteli bitrátát biztosít, […]

A Catafilt projekt és eredményei

KATALIZÁTOR FEJLESZTÉSE LEFEDETT SZENNYVÍZMEDENCÉK ELSZÍVOTT LEVEGŐJÉNEK TISZTÍTÁSÁRA Kutatás-Fejlesztés az OLP-TECH Kft-nél. AZ OLPTECH Kft. szakmai múltjából kiindulva olyan környezetvédelmi szempontból hasznos prototípus berendezést kívánt létrehozni, amely oldószeres technológiák zárt tereinek levegőjében megjelenő illékony szerves anyagok energiahatékony megsemmisítésére alkalmas. Ezt a célt fixágyas katalitikus oxidációs reaktorral akarta megvalósítani. A katalitikus oxidációs eljáráshoz olyan kerámia bázisú nemesfém katalizátort fejlesztett, amely az illékony szerves anyagok széles spektrumára alkalmazható, ugyanakkor katalizátor mérgekkel szemben nagy ellenállóságot mutat, ezáltal hosszú élettartamú. A fejlesztési folyamat során a következő meghatározó fejlesztési feladatokat lettek elvégezve: Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrák fejlesztése. A lehetséges eljárások meghatározása, 5 különböző receptúra alapján. […]

K + F Sajtótájékoztató

2016. június 1-jén sajtótájékoztatón mutattuk be a 2014-2016 időszakban megvalósult kutatás-fejlesztési együttműködéseink eredményelt, a kifejlesztett termékeket a Benczúr Ház dísztermében. Bemutatkozott a Silicon Dreams Wificaster, az OLP-TECH Kft. Catafilt , Az Imsys Kft. Ferrát, a Daköv Kft. Bioreaktor , és az Optima Klíma Optimál projektje. Az Optimál demófalA Bioreaktor szennyvízelemző kutatói, Dr. Szabó Anita és Sándor Dániel interjút adnakA Wificaster és az Optimál demófal bemutásaPinczés Imre kutatásvezető az OLP-TECH Kft. Catafilt projektjérőlKisfilm a Ferrát gyártásáról (Imsys Kft.)Bioreaktor szennyvízelemző labor kisfilmA Wificaster élő közvetítéseK+F sajtótájékoztató 2016. június 1., Benczúr HázRészlet – Az Optimál demófal kertjeÖrkényi Aliz és Keszhelyi Zsuzsanna, az Esco […]

Kisüzemi méretű technológia módosítása

Visszatekintés a kisüzemi méretű technológia beüzemelése és módosítása előtt elvégzett feladatokra. Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrákat fejlesztése. Sor került a lehetséges eljárások meghatározására, 5 különböző receptúra alapján laboratóriumi mennyiségű 4-4 charge katalizátort gyártására, amelyeken aktivitásméréseket sikerült végrehajtani. Az aktivitás adatok elemzése után, két optimális receptúrával elindultak a gyártási kísérletek. A katalizátor-gyártás technológiai környezetének megteremtése utána megtervezték a laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor technológiát. Megépítették, beüzemelték az elgondolásaink szerinti kísérleti labor-reaktort. A két receptúra alapján gyártottak katalizátort, amelyeken 3 féle VOC szennyezéssel aktivitásokat mértek. Az adatok alkalmasak voltak a katalizátorgyártási receptúra véglegesítésére, majd lefektették a kisüzemi méretű telepíthető berendezés technológiai koncepcióját. […]

Kisüzemi méretű kísérleti reaktor

A projekt célja egyrészt a katalizátor mérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának fejlesztése. Az előzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A fejlesztés során a katalizátor e tulajdonságát fejlesztjük tovább a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott és ezek látják el a vegyipart. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki […]

A legjobb technikával a mérgek ellen

Fedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására alkalmas katalizátor fejlesztését végzi az OLP-TECH Kft. A cég célja katalizátor-mérgeknek ellenálló, aktív nemesfém felületû katalizátorok kifejlesztése, valamint a katalizátorok gyártási technikájának továbbfejlesztése. A fedett szennyvízmedencék tartalmának kezelésekor nemcsak a medence tartalmának, de a levegôjében feldúsult illékony szerves anyagoknak az ártalmatlanítását is el kell végezni. A jelenleg általánosan használt katalizátorok kevésbé ellenállóak a kén- és/vagy halogéntartalmú mérgekkel szemben. Ráadásul az ilyen katalizátorok gyártására, az ipari felhasználók ellátására szakosodott néhány cég nem értékesít önmagában katalizátort, csak komplett rendszereket, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelezô cégek nem tudnak saját katalitikus technológiát tervezni, értékesíteni. Részben ezt a […]

Környezetvédelmi célú katalizátor-fejlesztés az Olp-Tech Kft-nél

A miskolci székhelyû Olp-Tech Kft. Katalizátor fejlesztése lefedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására témában innovációs fejlesztés megvalósítását kezdte meg 2014 januárjában. A projekt célja egyrészt a katalizátormérgeknek – elsôsorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgeknek – ellenálló katalizátorok kifejlesztése, másrészt a katalizátorok gyártási technológiájának kutatása és továbbfejlesztése. Az elôzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátormérgekkel szembeni ellenállás területén – különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre – így lehetôség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A kutatási projekt kiterjed a katalizátor e tulajdonságainak továbbfejlesztésére a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzôen néhány nagy nemzetközi […]