Vassal a tiszta vízért

Az Imsys Kft. Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a vízkezelésben való felhasználása témájú projektje első munkaszakaszának célkitűzése olyan kémiai analitikai módszernek a kifejlesztése, ami alkalmas klórozott szénhidrogének (triklór-etilén (TCE) és diklórbenzol (DCB)) koncentrációjának kvantitatív meghatározására. Ezen módszerfejlesztés eredményét a későbbi rutinvizsgálatok során kívánjuk felhasználni. Mindkét vegyület esetében áttekintettük a vonatkozó szabványokat és ajánlásokat. Ezek, valamint a szakirodalomban előforduló mérési módszerek alapján kiválasztottuk a projekt szempontjából a legmegfelelőbbet, amit az alábbi a minta-előkészítés menetének valamint az paraméterek beállításával céljainkhoz igazítottunk: Na2SO4-es kisózás mértékét headspace.analízisnél minta-tárolási idő termosztálási idő split arány Rögzítettük az új módszerekhez tartozó kalibrálási görbéket. Elért eredményeik TCE […]

Szélben, esőben, hóban fűtse a saját hordozható kandallója – a Warmalize!

Az mDurance Labor Terhelésélettani Kft. sikerrel pályázott a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép-magyarországi régióban” című pályázatán a „Mobil személyi gázfűtő technológia fejlesztése folyadékkeringetésű mentőtakaróhoz, ruhához és infúziótasakhoz” című, KMR_12-1-2012-0041 azonosítószámú projekttel. A projekt megvalósítása 2012. június 1-jétől 2014. július 31-ig tartott. Új, energiahatékony és környezetbarát fűtőruhát fejlesztett ki az mDurance Kft. A Warmalize egy személy melegítésére alkalmas, kisméretű, folyadékkeringetéssel működő gázfűtő-berendezés. A kutatási projekt célja egy olyan gázégéstér kifejlesztése volt, amely üzembiztosan működik különböző – akár szálsőséges – felhasználási körülmények között, energiafogyasztása és fűtőteljesítménye személyi fűtésre megfelelő. Először a hőmérséklet- és gázvezérlési rendszert, illetve […]

Cserecsont 3D-ben

Az emberi csontok egyedi modellezésére újfajta technológiát dolgozott ki a Gray Csont- és Ízületi Modell Kft. A társaság eddig elsősorban amerikai piacra, gyógyító és oktatási intézmények számára fejlesztett és gyártott különleges anatómiai, demonstrációs és oktatást szolgáló eszközöket. A mostani áttörés utat nyithat a sérült, hiányzó vagy beteg csontok egyedi pótlása előtt. Az egyedi igényeknek megfelelő orvosi oktatóeszközök kétféle módon készülnek: a beteg végtagjának, végtagcsonkjának 3D-s szkennelésével vagy a páciens orvosi diagnosztizáló berendezésen (MRI, CT, stb.) felvett adatainak felhasználásával. Az orvosi eszközöket mindkét esetben virtuális, CAD/CAM vagy kompatibilis, háromdimenziós tervezőrendszerben készült mesterminta után gyártják le, akár közvetlenül 3D-s nyomtatással, akár a […]

DAKÖV Kft. – Szennyvíztisztító telep működésének korszerűsítése – 1. kísérleti szakasz – 2014.01.01-2014.06.30.

Magyarország szennyvíztisztító telepeinek nagy többsége napjainkra mind hidraulikailag, mind szervesanyag tartalom szempontjából a méretezési állapot felett üzemel. Az átemelőszivattyúk elavult szabályozása nem teszi lehetővé az új igényekhez alkalmazkodó rendszerelvű méretezést használó szabályozás alkalmazását. A szervesanyag tartalom csökkentésére újfajta baktériumokat hoztak létre, amelyek jó hatásfokú működéséhez elengedhetetlen a rendszerünk szabályozásának újragondolása. A matematikai rendszerelmélet és a hálózat bioreaktorként történő felhasználásával célunk a telepek üzemét újra a méretezési állapotra, vagy, ha a rendszerünk engedi, az alá csökkenteni. A szennyvízátemelők számítógéppel történő szabályozása napjainkban szinte általánosnak nevezhető. Minden akna kommunikál egy központi szerverrel. Ezzel szemben a szabályozásukhoz használt célfüggvények és átviteli függvények nem […]

Szennyvíztisztító telep működésének korszerűsítése – 2. kísérleti szakasz – 2014.07.01-2014.12.31.

A rendszerirányítás működési logikájának kialakítása A kutatás 2. munkaszakaszában felépítettük a csatornarendszer konkrét morfológiáját és gráfját, felírtuk az optimális szivattyú munkapontok meghatározásához szükséges teljes szimultán hidraulikai egyenletrendszert és annak elvi megoldását. Elemeztük a tározók jelenlegi üzemviszonyait, az üzemeltetési és szabályozási módokat, a szivattyúk napi kapcsolási számát, teljesítményét és a felhasznált energiát. Elemeztük a lehetséges üzemeltetési stratégiákat, összehasonlítottuk az elérhető energia-megtakarításokat. Megállapítottuk, hogy a döntési-szabályozási modell egy apriori stratégiára alapozott tanuló modell kell, hogy legyen. Az apriori stratégia egy folyamatos szivattyú üzemű, átlagos vízszállításra megállapított szivattyú munkapont beállítását jelenti, amelynek alkalmazásával lehetőség szerint folyamatos, 24 órás üzemet valósítunk meg. A szivattyú […]

Kutatási projekt a csomagolási műanyag hulladékok tisztítása költséghatékonyságának növelésére

2014. január elején kutatási projekt indult Tiszaújvárosban, a LAplast PET Kft. székhelyén a csomagolási műanyag hulladékok nagyfokú, költséghatékony tisztítása céljából. A projekt célja egy ipari méretű, „extrém tiszta” műanyagújrahasznosítási eljárás kifejlesztése, amelynek anyagszétválasztási, vízkezelési technológiái, illetve szabályozhatósági paraméterei nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is jelentős innovációs tartalmat, egyedülálló megoldást képviselnek. Cél, hogy a dekanter elven működő technológia alkalmazásának segítségével, magasabb hatásfokú tisztítás alkalmazásával jobb minőségű félkész termék, műanyagdarálékot állítsanak elő költséghatékony módon. Világszerte egyre nagyobb figyelmet és szerepet kap a hulladékok minél nagyobb mértékű újrahasznosítása, ami csökkenti a környezet terhelését, függésünket a világpiac hullámzó nyersanyagáraitól. A jelen fejlesztés figyelembe veszi […]

Hubform innovatív kompozit anyag 3M-et (Mosási Művelet Maradvány) tartalmazó poliolefinhulladék újrahasznosítási eljárásának kidolgozása és a feldolgozó berendezés megépítése

A projekt célja a 3M anyag alkalmassá tétele arra, hogy töltőanyagként lehessen felhasználni hőre lágyuló műanyagok feldolgozásakor és az így kialakított anyagból az építőiparban használható termékek készülhessenek. Ezen termékek gyártószerszámainak és gyártógépeinek megtervezése és előállítása valósult meg a projekt során. A Holofon Zrt. a GOP-1.1.1-11-2012-0361 projekt keretében HUBFORM márkanéven egy új kompozit műanyagot, az alapján vegyes hasznosítású nagy ellenálló képességű, kedvező tulajdonságokkal rendelkező termékcsaládot fejlesztett ki. A projekt keretében végzett kutatási munkának három fő iránya volt: A 3M (Mosási Művelet Maradvány) anyag, azaz a mosóvízből kiszűrt és szűrőréteget (lepényt) alkotó, magas cellulóz és egyéb rosttartalmú iszap elemzése. A fenti, a […]

A LAplast PET Kft. kutatási projektjének második szakasza

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 2010-es felmérése és előrejelzése szerint 2009-ben a csomagolási hulladékok (fém, fa, műanyag) mennyiségének valamivel kevesebb, mint negyede, (227 000 tonna) volt műanyag, míg a 2014-re vonatkozó előrejelzés szerint ez a mennyiség már meghaladja a 260 000 tonnát. A hasznosított mennyiség 2009-ben 39 000 tonna volt, míg 2014-ben elérte a 61 000-et. A statisztika a hasznosítás körébe sorolja az új típusú, biodegradálható műanyagok mikroorganizmusok és napfény hatására bekövetkező mezőgazdasági lebontását (ennek során a hulladék műtrágyaként hasznosul), a pirolízist, mint irányított hőbontást, az elgázosítást követő, égetéses hőhasznosítást, valamint a fajtázást és tisztítást követő újrahasznosítást. A tiszaújvárosi telephellyel működő […]

Kutatási projekt zárt láncú WIFI internetes sugárzó rendszer létrehozására

2014-ben informatikai kutatási projekt indult Kecskeméten, a Silicon Dreams Kft. székhelyén. A projekt célja zárt láncú televíziós rendszerek (CCTV – Closed Circuit Television) digitális változatának megvalósítási lehetőségének kutatása, illetve ilyen technológia alapján okostelefonokra, illetve táblagépekre optimalizált digitális CC képátviteli rendszerekhez kapcsolódó kutatás. Ennek érdekében egy olyan mobilis, könnyen telepíthető kültéri kommunikációs eszköz prototípus kerül kifejlesztésre, mely alkalmas az okostelefonok és táblagépek számára szélessávú zártláncú videó közvetítés sugárzására a végfelhasználó készülékének WIFI rendszerén keresztül olyan módon, hogy a végfelhasználónak az adás vételéhez nem szükséges internetes hozzáférés megléte. A projekt célja a WIFI technológiát alkalmazó szélessávú peer-to-peer technológia kutatása, mint a CCTV […]

Frekvenciacsapda: védőernyő sugárzás ellen

Mindennapjainkat természetes vagy mesterséges elektromos sugárzással és mágneses terekkel szennyezett környezetben, elektroszmogban töltjük. A Frekvenciacsapda, amelynek kifejlesztését az Üzleti Rendszerek Kft. kezdte meg az idén tavasszal, méri és elemzi a különféle elektromágneses sugárzásokat. Távvezeték, tévé, rádió, mobiltelefon, laptop, vezeték nélküli telefon, wifi, vagy a számtalan háztartási gép a hajszárítótól a mikróig – valamennyi terheli az emberi szervezetet. A Frekvenciacsapda az Üzleti Rendszerek Kft. speciális árnyékolástechnikai laboratóriumában készülő, új megközelítésen alapuló kísérleti berendezés, amely méri és elemzi a különféle elektromágneses sugárzásokat, feltárja azokat a hatásokat, amelyeket ezek a jelenségek biológiai és műszaki környezetünk fontos elemeire gyakorolnak. A tervezett berendezéssel végrehajtott kísérleti […]