Wificaster – Kísérleti mérések az elkészült prototípuson

Az elméleti megfontolások és mérésekkel megtámogatott gyakorlati tapasztalatok alapján kiválasztott szabványokat megvalósító prototípus megépítése után valós helyszíneken készültek méréssorozatok. A prototípus alkalmas a 2.4–2.4835 GHz közötti ISM (Instrumentation, Scientic and Medi-cal band) sávban 802.11 b/g/n és a 5,150 – 5,250 Ghz közötti UNII (Unlicensed National Information Infrastructure) sávban működő 802.11.a(c) protokollok szerinti működésre. A 2.4 GHz-es és 5 GHz -es sávok különböző hullámterjedési tulajdonságai és áthatolóképessége miatt szükséges volt nagyszámú méréssorozat elvégzésére. Az 802.11.a(c) szabvány nagyobb csatorna sávszélességeket alkalmaz, emiatt és a hatékonyabb komplex modulációs eljárásoknak köszönhetően – amelyek amplitúdó és fázismodulációs elemeket is felhasználnak – magasabb átviteli bitrátát biztosít, […]

A Catafilt projekt és eredményei

KATALIZÁTOR FEJLESZTÉSE LEFEDETT SZENNYVÍZMEDENCÉK ELSZÍVOTT LEVEGŐJÉNEK TISZTÍTÁSÁRA Kutatás-Fejlesztés az OLP-TECH Kft-nél. AZ OLPTECH Kft. szakmai múltjából kiindulva olyan környezetvédelmi szempontból hasznos prototípus berendezést kívánt létrehozni, amely oldószeres technológiák zárt tereinek levegőjében megjelenő illékony szerves anyagok energiahatékony megsemmisítésére alkalmas. Ezt a célt fixágyas katalitikus oxidációs reaktorral akarta megvalósítani. A katalitikus oxidációs eljáráshoz olyan kerámia bázisú nemesfém katalizátort fejlesztett, amely az illékony szerves anyagok széles spektrumára alkalmazható, ugyanakkor katalizátor mérgekkel szemben nagy ellenállóságot mutat, ezáltal hosszú élettartamú. A fejlesztési folyamat során a következő meghatározó fejlesztési feladatokat lettek elvégezve: Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrák fejlesztése. A lehetséges eljárások meghatározása, 5 különböző receptúra alapján. […]

Kisüzemi méretű technológia módosítása

Visszatekintés a kisüzemi méretű technológia beüzemelése és módosítása előtt elvégzett feladatokra. Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrákat fejlesztése. Sor került a lehetséges eljárások meghatározására, 5 különböző receptúra alapján laboratóriumi mennyiségű 4-4 charge katalizátort gyártására, amelyeken aktivitásméréseket sikerült végrehajtani. Az aktivitás adatok elemzése után, két optimális receptúrával elindultak a gyártási kísérletek. A katalizátor-gyártás technológiai környezetének megteremtése utána megtervezték a laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor technológiát. Megépítették, beüzemelték az elgondolásaink szerinti kísérleti labor-reaktort. A két receptúra alapján gyártottak katalizátort, amelyeken 3 féle VOC szennyezéssel aktivitásokat mértek. Az adatok alkalmasak voltak a katalizátorgyártási receptúra véglegesítésére, majd lefektették a kisüzemi méretű telepíthető berendezés technológiai koncepcióját. […]

Kisüzemi méretű kísérleti reaktor

A projekt célja egyrészt a katalizátor mérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának fejlesztése. Az előzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A fejlesztés során a katalizátor e tulajdonságát fejlesztjük tovább a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott és ezek látják el a vegyipart. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki […]

A legjobb technikával a mérgek ellen

Fedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására alkalmas katalizátor fejlesztését végzi az OLP-TECH Kft. A cég célja katalizátor-mérgeknek ellenálló, aktív nemesfém felületû katalizátorok kifejlesztése, valamint a katalizátorok gyártási technikájának továbbfejlesztése. A fedett szennyvízmedencék tartalmának kezelésekor nemcsak a medence tartalmának, de a levegôjében feldúsult illékony szerves anyagoknak az ártalmatlanítását is el kell végezni. A jelenleg általánosan használt katalizátorok kevésbé ellenállóak a kén- és/vagy halogéntartalmú mérgekkel szemben. Ráadásul az ilyen katalizátorok gyártására, az ipari felhasználók ellátására szakosodott néhány cég nem értékesít önmagában katalizátort, csak komplett rendszereket, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelezô cégek nem tudnak saját katalitikus technológiát tervezni, értékesíteni. Részben ezt a […]

Környezetvédelmi célú katalizátor-fejlesztés az Olp-Tech Kft-nél

A miskolci székhelyû Olp-Tech Kft. Katalizátor fejlesztése lefedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására témában innovációs fejlesztés megvalósítását kezdte meg 2014 januárjában. A projekt célja egyrészt a katalizátormérgeknek – elsôsorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgeknek – ellenálló katalizátorok kifejlesztése, másrészt a katalizátorok gyártási technológiájának kutatása és továbbfejlesztése. Az elôzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátormérgekkel szembeni ellenállás területén – különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre – így lehetôség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A kutatási projekt kiterjed a katalizátor e tulajdonságainak továbbfejlesztésére a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzôen néhány nagy nemzetközi […]

Degradation of chlorobenzene compounds in groundwater by ferrate treatment

Éva Cseperke Vizsolyi1,2, Péter Dobosy3, Imre Varga1, József Varga2 , Győző Láng1,  Gyula Záray1,3  1 RCES, L. Eötvös University; H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a 2 Imsys Ltd.; H-1033 Budapest, Mozaik u. 14/a 3 Danube Reasearch Institute, HAS; H-1113 Budapest, Karolina út 29. Since chlorobenzenes (CBs) were widely used as solvents in the chemical industry, they are the most frequently detected organic pollutants in groundwater. Their biodegradation is limited therefore, their removal needs different technologies based on adsorption or oxidation processes. Our research groups developed an electrochemical procedure for continuous production of ferrate [Fe(VI)] solution that can be mixed directly […]

A vázszerkezet

Kihívások, amelyek a projektet generálták: emisszió-mentes közlekedés támogatása, rugalmas alkalmazkodás a változó közösségi közlekedési igényekhez. A projekt tárgya – a DUELBUS Egy olyan jármű-szerelvény vázszerkezetének megtervezése és vizsgálata , amely jármű: szóló üzemmódban tisztán elektromos járműként, tisztán akkumulátoros hajtással üzemel, szerelvény üzemmódban a pótkocsiba beépített diesel/generátor egység állítja elő a szerelvény mozgatásához szükséges többlet-energiát, szállítható utasok száma ~45 fő >>> 100 fő között a napi közlekedési igényekhez alakítható. A projekt jelenlegi állása Megtörtént a hajtási rész elemeinek kiválasztása, de menet közben a piaci igények módosulása miatt ezekben változtatásokat végeztünk (hajtó motor típusa, elhelyezése, jármű hatósugarának növelése – akkumulátor tömegének növelése). […]

A Duelbus projekt keretében elvégzett konstrukciós feladatok eredményei

A piaci igények/lehetőségek miatt alternatívaként kidolgozásra került a hosszanti, centrális meghajtómotor-beépítés mellett a meghajtómotor oldalirányban eltolt elhelyezésére alkalmas padlószerkezet-konstrukció. A kétféle hajtómű-elrendezés lehetőségének előnyei: lehetőséget nyújt a meghajtó-egységek szélesebb választékának alkalmazására, lehetőséget nyújt a jármű zéró-emissziós (tisztán elektromos) üzemmódban megtehető távolságának növelésére (többlet-akkumulátortelep beépítés) lehetőséget nyújt dízel/CNG+elektromos (soros-hibrid) hajtáslánc kialakítására is A (mellső) járműegység meghajtó motorjának a jármű középsíkjából a bal oldalfal felé eltolása nem érinti a hazai előállítású – eredetileg RÁBA 360 típusú – hátsóhíd beszállítójának változását. Az alternatív változatban a merőleges változat helyett a 70°-os behajtású – RÁBA 361 típus – kivitel kerülhet beépítésre. A futóművek beépítése konstrukciója […]

Ha akarom, elektromos, ha akarom hibrid

A Lanta Kft. telephelyén olyan kutatási projekt kezdődött, amelynek célja pótkocsis szerelvényként hibrid, szóló járműként tisztán elektromos hajtású autóbusz, azaz a DUELBUS megépítése. A négy munkaszakaszból álló projekt első kutatási szakaszáról hírt adtunk a Lombik 2014 júniusi számában. Ennek során elkészítették a vezető kocsi terveit, a KwakLab Kutatóintézet elvégezte az egyes vázszegmensek töréstesztjeit, illetve az úgynevezett végeselem-számítást, melynek keretében meghatározták a szerkezetet érő hatások, gyorsulás, terhelések következtében fellépő deformációkat és kialakuló feszültség értékeket. Az Innovációs Alap támogatásával megvalósuló projekt következő szakaszában elkészült a pótkocsi részletes dokumentációja. A konstrukció fejlesztése során elfogadott néhány irányelv: – a hátsó túlnyúlás az utolsó üléssor […]