Degradation of chlorobenzene compounds in groundwater by ferrate treatment

Éva Cseperke Vizsolyi1,2, Péter Dobosy3, Imre Varga1, József Varga2 , Győző Láng1,  Gyula Záray1,3  1 RCES, L. Eötvös University; H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a 2 Imsys Ltd.; H-1033 Budapest, Mozaik u. 14/a 3 Danube Reasearch Institute, HAS; H-1113 Budapest, Karolina út 29. Since chlorobenzenes (CBs) were widely used as solvents in the chemical industry, they are the most frequently detected organic pollutants in groundwater. Their biodegradation is limited therefore, their removal needs different technologies based on adsorption or oxidation processes. Our research groups developed an electrochemical procedure for continuous production of ferrate [Fe(VI)] solution that can be mixed directly […]

DAKÖV Kft. – Szennyvíztisztító telep működésének korszerűsítése – 1. kísérleti szakasz – 2014.01.01-2014.06.30.

Magyarország szennyvíztisztító telepeinek nagy többsége napjainkra mind hidraulikailag, mind szervesanyag tartalom szempontjából a méretezési állapot felett üzemel. Az átemelőszivattyúk elavult szabályozása nem teszi lehetővé az új igényekhez alkalmazkodó rendszerelvű méretezést használó szabályozás alkalmazását. A szervesanyag tartalom csökkentésére újfajta baktériumokat hoztak létre, amelyek jó hatásfokú működéséhez elengedhetetlen a rendszerünk szabályozásának újragondolása. A matematikai rendszerelmélet és a hálózat bioreaktorként történő felhasználásával célunk a telepek üzemét újra a méretezési állapotra, vagy, ha a rendszerünk engedi, az alá csökkenteni. A szennyvízátemelők számítógéppel történő szabályozása napjainkban szinte általánosnak nevezhető. Minden akna kommunikál egy központi szerverrel. Ezzel szemben a szabályozásukhoz használt célfüggvények és átviteli függvények nem […]

Szennyvíztisztító telep működésének korszerűsítése – 2. kísérleti szakasz – 2014.07.01-2014.12.31.

A rendszerirányítás működési logikájának kialakítása A kutatás 2. munkaszakaszában felépítettük a csatornarendszer konkrét morfológiáját és gráfját, felírtuk az optimális szivattyú munkapontok meghatározásához szükséges teljes szimultán hidraulikai egyenletrendszert és annak elvi megoldását. Elemeztük a tározók jelenlegi üzemviszonyait, az üzemeltetési és szabályozási módokat, a szivattyúk napi kapcsolási számát, teljesítményét és a felhasznált energiát. Elemeztük a lehetséges üzemeltetési stratégiákat, összehasonlítottuk az elérhető energia-megtakarításokat. Megállapítottuk, hogy a döntési-szabályozási modell egy apriori stratégiára alapozott tanuló modell kell, hogy legyen. Az apriori stratégia egy folyamatos szivattyú üzemű, átlagos vízszállításra megállapított szivattyú munkapont beállítását jelenti, amelynek alkalmazásával lehetőség szerint folyamatos, 24 órás üzemet valósítunk meg. A szivattyú […]