A Catafilt projekt és eredményei

KATALIZÁTOR FEJLESZTÉSE LEFEDETT SZENNYVÍZMEDENCÉK ELSZÍVOTT LEVEGŐJÉNEK TISZTÍTÁSÁRA Kutatás-Fejlesztés az OLP-TECH Kft-nél. AZ OLPTECH Kft. szakmai múltjából kiindulva olyan környezetvédelmi szempontból hasznos prototípus berendezést kívánt létrehozni, amely oldószeres technológiák zárt tereinek levegőjében megjelenő illékony szerves anyagok energiahatékony megsemmisítésére alkalmas. Ezt a célt fixágyas katalitikus oxidációs reaktorral akarta megvalósítani. A katalitikus oxidációs eljáráshoz olyan kerámia bázisú nemesfém katalizátort fejlesztett, amely az illékony szerves anyagok széles spektrumára alkalmazható, ugyanakkor katalizátor mérgekkel szemben nagy ellenállóságot mutat, ezáltal hosszú élettartamú. A fejlesztési folyamat során a következő meghatározó fejlesztési feladatokat lettek elvégezve: Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrák fejlesztése. A lehetséges eljárások meghatározása, 5 különböző receptúra alapján. […]

Kisüzemi méretű technológia módosítása

Visszatekintés a kisüzemi méretű technológia beüzemelése és módosítása előtt elvégzett feladatokra. Laboratóriumi körülmények között katalizátorgyártási receptúrákat fejlesztése. Sor került a lehetséges eljárások meghatározására, 5 különböző receptúra alapján laboratóriumi mennyiségű 4-4 charge katalizátort gyártására, amelyeken aktivitásméréseket sikerült végrehajtani. Az aktivitás adatok elemzése után, két optimális receptúrával elindultak a gyártási kísérletek. A katalizátor-gyártás technológiai környezetének megteremtése utána megtervezték a laboratóriumi kísérleti katalitikus oxidációs reaktor technológiát. Megépítették, beüzemelték az elgondolásaink szerinti kísérleti labor-reaktort. A két receptúra alapján gyártottak katalizátort, amelyeken 3 féle VOC szennyezéssel aktivitásokat mértek. Az adatok alkalmasak voltak a katalizátorgyártási receptúra véglegesítésére, majd lefektették a kisüzemi méretű telepíthető berendezés technológiai koncepcióját. […]

Kisüzemi méretű kísérleti reaktor

A projekt célja egyrészt a katalizátor mérgeknek (elsősorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgek) ellenálló katalizátorok, másrészt a katalizátor gyártási technológiájának fejlesztése. Az előzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátor mérgekkel szembeni ellenállás területén, különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre, így lehetőség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A fejlesztés során a katalizátor e tulajdonságát fejlesztjük tovább a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzően néhány nagy nemzetközi cég szakosodott és ezek látják el a vegyipart. A gyártókra jellemző magatartás, hogy a katalizátort önmagában nem értékesítik, csak kompletten, technológiával együtt, így a mérnöki […]

A legjobb technikával a mérgek ellen

Fedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására alkalmas katalizátor fejlesztését végzi az OLP-TECH Kft. A cég célja katalizátor-mérgeknek ellenálló, aktív nemesfém felületû katalizátorok kifejlesztése, valamint a katalizátorok gyártási technikájának továbbfejlesztése. A fedett szennyvízmedencék tartalmának kezelésekor nemcsak a medence tartalmának, de a levegôjében feldúsult illékony szerves anyagoknak az ártalmatlanítását is el kell végezni. A jelenleg általánosan használt katalizátorok kevésbé ellenállóak a kén- és/vagy halogéntartalmú mérgekkel szemben. Ráadásul az ilyen katalizátorok gyártására, az ipari felhasználók ellátására szakosodott néhány cég nem értékesít önmagában katalizátort, csak komplett rendszereket, így a mérnöki szolgáltató és technológiai kivitelezô cégek nem tudnak saját katalitikus technológiát tervezni, értékesíteni. Részben ezt a […]

Környezetvédelmi célú katalizátor-fejlesztés az Olp-Tech Kft-nél

A miskolci székhelyû Olp-Tech Kft. Katalizátor fejlesztése lefedett szennyvízmedencék elszívott levegôjének tisztítására témában innovációs fejlesztés megvalósítását kezdte meg 2014 januárjában. A projekt célja egyrészt a katalizátormérgeknek – elsôsorban kén és/vagy halogén tartalmú mérgeknek – ellenálló katalizátorok kifejlesztése, másrészt a katalizátorok gyártási technológiájának kutatása és továbbfejlesztése. Az elôzetes kísérletek javulást mutattak a katalizátormérgekkel szembeni ellenállás területén – különös tekintettel a halogén tartalmú mérgekre – így lehetôség van halogénezett szénhidrogének katalitikus oxidációjára is. A kutatási projekt kiterjed a katalizátor e tulajdonságainak továbbfejlesztésére a katalizátor szerkezetének részletes feltárásával, a katalitikusan aktív struktúrák meghatározásával és célzott kialakításával. A katalizátorok gyártására jellemzôen néhány nagy nemzetközi […]

Degradation of chlorobenzene compounds in groundwater by ferrate treatment

Éva Cseperke Vizsolyi1,2, Péter Dobosy3, Imre Varga1, József Varga2 , Győző Láng1,  Gyula Záray1,3  1 RCES, L. Eötvös University; H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/a 2 Imsys Ltd.; H-1033 Budapest, Mozaik u. 14/a 3 Danube Reasearch Institute, HAS; H-1113 Budapest, Karolina út 29. Since chlorobenzenes (CBs) were widely used as solvents in the chemical industry, they are the most frequently detected organic pollutants in groundwater. Their biodegradation is limited therefore, their removal needs different technologies based on adsorption or oxidation processes. Our research groups developed an electrochemical procedure for continuous production of ferrate [Fe(VI)] solution that can be mixed directly […]

Vassal a tiszta vízért

Az Imsys Kft. Ferrát elektrokémiai módszerrel történő előállítása és a vízkezelésben való felhasználása témájú projektje első munkaszakaszának célkitűzése olyan kémiai analitikai módszernek a kifejlesztése, ami alkalmas klórozott szénhidrogének (triklór-etilén (TCE) és diklórbenzol (DCB)) koncentrációjának kvantitatív meghatározására. Ezen módszerfejlesztés eredményét a későbbi rutinvizsgálatok során kívánjuk felhasználni. Mindkét vegyület esetében áttekintettük a vonatkozó szabványokat és ajánlásokat. Ezek, valamint a szakirodalomban előforduló mérési módszerek alapján kiválasztottuk a projekt szempontjából a legmegfelelőbbet, amit az alábbi a minta-előkészítés menetének valamint az paraméterek beállításával céljainkhoz igazítottunk: Na2SO4-es kisózás mértékét headspace.analízisnél minta-tárolási idő termosztálási idő split arány Rögzítettük az új módszerekhez tartozó kalibrálási görbéket. Elért eredményeik TCE […]