Fazekas_Eszter

Fazekas Eszter
ügyvezető, kutatási koordinátor

A KwakLab Kutatóintézet ügyvezetőjeként és kutatási koordinátoraként dolgozom 2015-től. Feladataim a kutatás-fejlesztési projektekben részt vevő szakértők munkájának támogatása, kutatási feladatok koordinálása. Korábban egy környezetvédelmi tanácsadással foglalkozó cégnél dolgoztam, ahol kapcsolatba kerültem mind gazdasági, mind pedig szolgáltatói tevékenységet folytató vállalkozásokkal. Az elmúlt évek tapasztalatait kamatoztatva kívánok segítséget nyújtani elsősorban az ipari kutatások körébe tartozó, vállalati innovációs tevékenységet folytató vagy folytatni kívánó cégeknek.

Cseh_Márton

Cseh Márton
biomérnök

A Budapesti Műszaki Egyetemen biomérnökként végeztem. Az egyetemen a bioetanol-előállítás egyik részfolyamatával kapcsolatos kutatásban vettem részt. A diploma megszerzése után egy ideig analitikai területen dolgoztam gázkromatográfusként, majd új fába vágva a fejszémet, pénzügyi területen tevékenykedtem. Kutatási megbízásainkhoz hozzájárulok ötleteimmel, és erősítem a természettudományos szemléletmódot, valamint kapcsolattartási feladatokat látok el. Emellett életem fontos része a sport és a természetjárás (evezés, futás, kerékpár).

Dr. Varga Imre Péter
egyetemi docens

tudományos fokozat, cím: PhD fokozat megszerzésének éve: 1997 fokozat tudományága: kémiai tudományok fokozatot kiadó intézmény neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Dr. Kajtár László
épületgépész

A BME Gépészmérnöki karán 1979-ben diplomáztam, épületgépészeti szakirányon. A végzés óta az Épületgépészeti Tanszéken dolgozom (ma ÉPGET Tanszék). Klímatechnikai szakmérnöki oklevelem 1986-ban szereztem meg. Elért tudományos fokozataim: műszaki doktor (BME 1986), műszaki tudomány kandidátusa (MTA 1994), PhD (BME 1995). Szakmai irányításom alatt már három doktorandusz doktorált. Jelenleg egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes vagyok, fő kutatási és oktatási területeim: komfortelmélet, klímatechnika, épületgépészeti rendszerek energetikai, szabályozástechnikai kérdései. Az OTKA és más országos pályázatok keretében elnyert kutatási munkák, ipari megbízások témavezetője voltam. Rendszeresen publikálok, eddig 187 publikáció, 10 könyv illetve fejezet jelent meg írásaimból, ebből 98 idegen nyelven. Aktívan részt veszek az épületgépészeti szakmai közéletben, […]

Dr. Szabó Anita
a vízügyi laboratórium vezetője

Építőmérnökként (BME, 2000), illetve környezetmérnökként (Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm, 1997) végeztem, több mint 15 éve dolgozom a vízi környezetvédelem területén. PhD fokozatom 2007-ben szereztem a BME Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskolában „Foszforeltávolítás és a biológiai szennyvíztisztítás intenzifikálása kémiai előkezeléssel” című értekezésemmel. Fő szakterületem a települési vízgazdálkodás, ezen belül a víz- és szennyvíztisztítási technológiák, illetve a felszíni vizek védelme. Számos projektben közreműködtem szakértőként az alábbi témákban: ivóvíztisztítási, ipari víztisztítási és kémiai, biológiai, valamint természetközeli szennyvíztisztítási technológiák műszaki és gazdaságossági értékelése, a szennyvizek összegyűjtése és kezelése során keletkező kellemetlen szaghatás szabályozása, felszíni vizek vízgazdálkodási és vízminőségi vizsgálatai, környezeti hatásvizsgálatok, szennyezőanyag-kibocsátások […]

Nagy László
programozó matematikus kutató

Okleveles mérnök-informatikusként végeztem, beágyazott mikroprocesszoros rendszerek szakirányon. Főbb tevékenységeim közül kiemelném a következőket: informatikai hálózatok tervezése és telepítése; tűzfalak, virtuális magánhálózatok tervezése, kiépítése; wireless hálózatok tervezése és telepítése; Java alapú rendszerkörnyezetek kialakítása; adatbázis-tervezés; Fővárosi Levéltár oai-pmh alapú metatárainak tervezése; Linux rendszerintegráció; NDA (Nemzeti Digitális Adattár) informatikai rendszerének kiépítése.

Sándor Dániel
szakmérnök – vízellátás, csatornázás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem 2008-ban okleveles környezetmérnökként, majd 2012-ben vízellátási, csatornázási szakmérnöki oklevelet szereztem. Szakmai pályafutásomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán mint doktorandusz hallgató kezdtem, majd ugyanitt tudományos segédmunkásként tevékenykedtem. Ezen évek alatt több kutatási projektben vettem részt a szennyvíztisztítás területén (intelligens iszappelyhek nanotechnológiai konstrukciója és alkalmazása a biológiai szennyvíztisztításban, a csőhálózatok belső falán kialakuló biofilmek vizsgálata). Magyarország mellett Angliában és Szlovákiában is dolgoztam a víz- és környezetgazdálkodásban környezetvédelmi audit és hatásvizsgálat területén, mint felszíni és felszín alatti vízvédelmi szakértő.

Dr. Zwierczyk Péter
gépészmérnök

2011-ben végeztem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, géptervező gépészmérnökként. Azóta a specializációm tanszékén, a Gép- és Terméktervezés Tanszéken dolgozom, ahol 2015-ben megszereztem a Ph.D. fokozatot. Számos jelentős publikációm jelent meg az évek során K+F projektek keretében külsős szakértőként tervezési feladatokat végzek a Kutatóintézetnél.

Zörög Gábor
gépészmérnök

Miskolci Egyetemen 2011-ben szereztem gépészmérnök diplomát. Kezdetben külsős szakértőként, majd 2018 óta munkatársként erősítem a KwakLab Kutatóintézet csapatát mérnöki tudásommal.

Gyalai-Korpos Miklós
biomérnök, kutató

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem okleveles biomérnökként. PhD fokozatomat 2012-ben szereztem második generációs etanol gyártás és kapcsolódó enzimek termelése témakörben. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál energetikai referensként dolgoztam, később projektmenedzserként tevékenykedtem. Technológiai vezetőként egy olyan cégnél helyezkedtem el, akik felelősök voltak a start-up technológiák fejlesztésért, ipari és akadémiai partnerekkel együttműködve. 2019 óta erősítem a KwakLab Kutatóintézet csapatát, mint biomérnök, kutató. Az elmúlt évek során számos tudományos publikációban közreműködtem.